Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten: Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Just nu är det många frågor kring coronaviruset covid-19. Då våra gästers och personals trygghet är mycket viktigt för oss följer vi löpande utvecklingen för att hålla oss uppdaterade och anpassar våra rutiner efter det. Vi följer direktiv och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, myndigheter samt branschorganisationen Visita.

Och vi har således öppet som vanligt,  men har vidtagit vissa rutiner och åtgärder, bl a följande;

– Vi har ökat frekvensen av städning av toaletter, poolområdet, gym samt övriga ytor.

– Vi uppmanar alla som besöker oss, både gäster och personal, att vara noga med att tvätta händerna med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder.

– Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer kring vilka nivåer av t.ex. klor som vi skall ha i   våra pooler och bad.

– Vi desinficerar kontaktytor/ alla våra gemensamma ytor som tex receptionsdisk, handtag, lampknappar, bord dagligen.

Vi vill också be dig som gäst hjälpa oss med nedan;

Stanna hemma efter resa –
Vi har infört en policy som innebär att gäster som har besökt något av de coronadrabbade områdena inte ska komma till oss som gäst under 14 dagar efter hemkomst. Detta gäller även all personal. Vi fryser ditt medlemskap kostnadsfritt.

Stanna hemma vid sjukdom –
För att minska smittorisken uppmanar vi i dagsläget alla våra besökare att stanna hemma vid förkylningssymptom, även milda.  Är du sjuk eller känner dig sjuk, stanna hemma några dagar och vila upp dig. Detta gäller även all personal. Vi fryser ditt medlemskap kostnadsfritt.

När du besöker oss –

  • Tvätta alltid hela kroppen och håret före bad
  • Tvätta händerna före och efter träningspass
  • Rengör maskiner och träningsredskap med desinfektion efter att du använt dem

Allmänna tips på saker du själv kan göra för att undvika att smittor sprids –

  • Tvätta händerna ofta, med tvål i varmt vatten och i minst 30 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ när ni inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid ansiktet; ögon, näsa och mun.
  • Undvik handkontakt med andra.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Följ oss via Facebook och på vår hemsida för att få aktuell information. Har du ytterligare frågor ring oss gärna på 0458-56 07 71 eller maila oss på info@borgholmsbadhus.se.

Varmt välkommen till oss för att bada och träna!