Lek och Plask

I Lek och Plask välkomnar vi barn som är minst 4 år gamla. Fokuset ligger på vattenvana, att lära sig flyta och självräddning (att kunna trilla i bassängen och ta sig till land igen). Barnen får också testa på några olika bentag. Ett viktigt steg för barnen på denna nivå är, bland annat, att lära sig doppa huvudet, vilket är ett måste för att kunna gå vidare till nästa grupp.
Vi övar under terminen på att ta simmärket Doppingen.

Lek och Sim 1

Lek & Sim 1 - Här behöver barnet kunna doppa huvudet, ha god vattenvana och klara hoppa från kanten på egen hand i lilla poolen.
Genom lek och andra roliga övningar tränar vi här på bröstsim och lite livräddningsryggsim; alltså vi börjar lära oss simma!
Vi går igenom badvett – hur man beter sig kring vatten i olika miljöer. På den här nivån tar vi hjälp av flythjälpmedel såsom bananer eller plattor.
Vi övar under terminen på att ta simmärket Krabban Blå.
För att gå vidare från denna grupp till nästa nivå krävs att barnet uppnår de mål som satts för kursen.
Vi undervisar i lilla och stora poolen och jobbar efter märket
Krabban Blå.

Lek och Sim 2

I Lek & Sim 2 - fortsätter vi öva på bröstsim och livräddningsryggsim med målet att lära sig simma ca 10m utan hjälpmedel. Barnen får prova att dyka från kant och öva mycket på att flyta och rädda sig själva på djupt vatten.
Vi övar under terminen på att ta simmärkena Silvergrodan,
Krabban Röd och kanske hinner vi också ta Guldgrodan.
Vi undervisar i regel endast i stora poolen.

Lek och Sim 3

Lek & Sim 3 - Här hamnar barnet efter att hen klarar 12,5m bröstsim och livräddningsryggsim samt Krabban Röd. I denna grupp simmar vi mer på 25m, kastar livboj, bogserar, dyker och vi introducerar lite crawl och ryggsim.
Vi övar under terminen på att ta simmärkena Silversälen och Guldsälen.
Vi undervisar endast i stora poolen.